"ސެލެބްރޭޓް ވިތު ދަ ސްޓާސް" ޑިނާ ނައިޓް މެޑަމް ފާތިމަތު އިބްރާހިމްއާއި ޔޫތް މިނިސްޓަރ އަހުމަދު ޒުހޫރު ޝަފަރްވެރި ކޮށްދެއްވައިފި.


 Last Night Youth Ministry Deputy Minister Abdul Muhsin Hameed Opened